Art. 40 al Codului muncii prevede, printre altele, că aveți dreptul de a stabili obiective de performanță individuală pentru salariații dvs., precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. Și aici apare o întrebare interesantă: ce implicații practice are această prevedere? Mai exact, ce se întâmplă dacă salariații nu reușesc să atingă obiectivele în cauză?

Mai întai să facem câteva precizări:

1. Obiectivele de performanță au caracter individual, fiind adaptate unui anumit salariat și sarcinilor acestuia. De aceea ele se inserează în contractul individual de muncă, nu în regulamentul intern.

2. Nu oricărui salariat i se pot fixa obiective de performanță. Un portar sau un magazioner nu are ce performanțe să obțină, în schimb cu totul altfel stau lucrurile în cazul unei persoane cu funcție de conducere sau al unui agent de vânzări.

Citește mai mult: manager.ro