Pentru angajați, orele suplimentare reprezintă o oportunitate pentru câștiguri suplimentare. Pe de altă parte, orele suplimentare reprezintă și un risc de încălcare a drepturilor angajaților. Angajatorii pot cere angajaților să lucreze ore suplimentare atunci când apar anumite nevoi speciale în companie și în situații de urgență. Care este limita orelor suplimentare pentru angajați în 2023?

Limita orelor suplimentare pentru angajați, în 2023 – diferențe în țările europene

Diferențele privind limitele orelor suplimentare pentru angajați în 2023 pot varia în funcție de țară și legislația muncii din țara respectivă. În unele jurisdicții, limitele pot fi stabilite la nivel național, în timp ce în altele acestea pot fi stabilite la nivel sectorial sau pot varia în funcție de durata săptămânii de lucru.

În general, limitele orelor suplimentare sunt stabilite pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor, precum și pentru a se asigura că aceștia au un echilibru între viața profesională și cea personală.

Limita comună a orelor suplimentare este de obicei între 40 și 48 de ore pe săptămână, în timp ce în unele țări poate fi mai mică sau mai mare.

Dacă sunteți în căutarea unor angajați din România sau din străinătate, pentru compania Dvs., puteți folosi și portalul de locuri de muncă europa.jobs. 

În Franța

În Franța, limita legală a orelor suplimentare pentru angajați este de 220 de ore pe an. Acesta este numărul maxim de ore suplimentare pe care un angajat le poate lucra în plus față de durata normală a săptămânii de lucru.

De asemenea, există o limită săptămânală a orelor suplimentare, care este de 48 de ore în medie, pe o perioadă de 12 săptămâni consecutive.

Pentru a depăși aceste limite, este necesară o autorizare specifică din partea inspectoratului de muncă sau un acord colectiv. În caz contrar, angajatorii pot fi supuși sancțiunilor legale pentru încălcarea acestor reguli.

În Germania

În Germania, limita legală a orelor suplimentare pentru angajați depinde de cadrul legal specific și de acordurile colective aplicabile. Cu toate acestea, în general, există anumite reguli referitoare la orele suplimentare:

 1. Limita legală: Durata săptămânală normală de lucru este de 40 de ore(în unele cazuri poate fi mai mică). În principiu, angajatorul nu poate impune lucrătorilor să lucreze mai mult de 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
 2. Acorduri colective: În anumite sectoare sau industrii, acordurile colective pot permite limite mai mari de ore suplimentare. Acestea pot varia în funcție de specificul ramurii de activitate și pot necesita consimțământul sindicatelor sau al reprezentanților lucrătorilor.
 3. Compensații pentru orele suplimentare: În general, orele suplimentare trebuie compensate printr-o remunerație suplimentară sau prin acordarea de timp liber compensatoriu, în conformitate cu prevederile legale și contractuale.

În Olanda

Limita legală a orelor suplimentare pentru angajați, în Olanda, este de 60 de ore pe săptămână sau 48 de ore pe săptămână în medie pe o perioadă de patru luni.

Cu toate acestea, există și reguli suplimentare referitoare la orele suplimentare în Olanda:

 1. Acorduri colective: În multe sectoare, există acorduri colective care pot stabili limite mai mici decât cele menționate mai sus. Aceste acorduri pot varia în funcție de ramura de activitate și pot include limite mai scăzute pentru orele suplimentare.
 2. Consimțământul angajatului: Angajatul trebuie să fie de acord cu lucrul peste limitele normale ale timpului de lucru și să primească o compensație adecvată pentru orele suplimentare, fie sub formă de plăți suplimentare, fie sub formă de timp liber compensatoriu.
 3. Sănătate și siguranță: Legislația olandeză pune accent pe protecția sănătății și securității angajaților. Astfel, angajatorii au responsabilitatea de a se asigura că orele suplimentare nu pun în pericol sănătatea sau siguranța lucrătorilor.

În România

În România, limita legală a orelor suplimentare pentru angajați este de 48 de ore pe lună, în medie, pe o perioadă de patru luni consecutive. Acest lucru înseamnă că un angajat poate lucra, în medie, maximum 12 ore suplimentare pe săptămână, dar nu mai mult de 48 de ore într-o lună.

Cu toate acestea, este important de menționat că există posibilitatea de a negocia limitele orelor suplimentare prin contractele colective de muncă sau prin acordul individual al părților. Aceste limite pot varia în funcție de sectorul de activitate, de acordurile încheiate între angajator și angajat, precum și de dispozițiile legale aplicabile.

Este important să consultați legislația muncii actualizată și să verificați eventualele acorduri colective de muncă sau contracte individuale care pot modifica limitele orelor suplimentare în contextul specific al locului de muncă. În plus, este întotdeauna recomandat să căutați consultanță din partea unui specialist în dreptul muncii sau a unei surse oficiale pentru informații precise și actualizate referitoare la limitele orelor suplimentare în România.

Calculul limitei orelor suplimentare pentru angajați

Calculul limita orelor suplimentare pentru angajați se face în funcție de durata normală a săptămânii de lucru și de regulile specifice din legislația muncii.

În general, există două moduri principale de calcul al limitelor orelor suplimentare:

 1. Limită săptămânală: Aceasta se referă la numărul maxim de ore suplimentare pe care un angajat le poate lucra într-o săptămână. De exemplu, dacă durata normală a săptămânii de lucru este de 40 de ore și limita săptămânală a orelor suplimentare este de 8 ore, angajatul poate lucra maxim 48 de ore într-o săptămână.
 2. Limită lunară: Aceasta se referă la numărul maxim de ore suplimentare pe care un angajat le poate lucra într-o perioadă de timp mai lungă, de obicei o lună. De exemplu, limita lunară poate fi de 40 de ore, ceea ce înseamnă că angajatul poate lucra maximum 40 de ore suplimentare într-o lună, indiferent de modul în care sunt distribuite pe săptămâni.

Mai jos regăsiți un calcul legat de orele suplimentare. Sursa europa.jobs

 

Indemnizația pentru orele suplimentare, în 2023

Există diverse modalități de compensare a orelor suplimentare:

 1. Plată suplimentară: Angajatorul poate acorda o plată suplimentară pentru fiecare oră suplimentară lucrată. Aceasta poate fi calculată ca un procent din salariul orar obișnuit sau ca un tarif orar mai mare decât cel normal.
 2. Timp liber compensatoriu:În unele cazuri, angajatorul poate oferi angajatului timp liber compensatoriu în locul plății suplimentare pentru orele suplimentare lucrate. Durata timpului liber acordat poate fi calculată în funcție de numărul de ore suplimentare lucrate.
 3. Combinație de plată și timp liber compensatoriu:Uneori, angajatorul poate acorda atât o plată suplimentară, cât și timp liber compensatoriu pentru orele suplimentare lucrate.

În România, indemnizația pentru orele suplimentare diferă în funcție de sectorul de activitate și de salariul de bază al angajatului. Legislația actuală prevede că orele suplimentare trebuie plătite cu un adaos de minimum 75% la salariul de bază.

Depășirea orelor suplimentare legale

În general, depășirea limitei orelor suplimentare este interzisă și poate atrage sancțiuni pentru angajator sau poate oferi angajatului dreptul la compensații suplimentare. Aceste limite pot varia în funcție de legislația muncii din fiecare țară, acordurile colective și politicile interne ale angajatorilor.

În multe țări, limita orelor suplimentare depășite este stabilită la nivelul legii sau prin acorduri colective și poate fi însoțită de sancțiuni pentru angajator, cum ar fi plăți suplimentare sau amenzi. De asemenea, un angajat poate avea dreptul la compensații suplimentare, cum ar fi plăți suplimentare sau timp liber compensatoriu, în cazul în care limitele orelor suplimentare sunt depășite.

În România, depășirea numărului de ore suplimentare prevăzute de lege poate duce la amenzi pentru angajator. Conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, angajatorii care permit efectuarea de ore suplimentare peste limitele stabilite de lege pot fi sancționați cu amenzi în valoare de 2.000 până la 20.000 de lei pentru fiecare angajat.

De asemenea, dacă angajatorul nu plătește indemnizația pentru orele suplimentare sau plătește o sumă mai mică decât cea prevăzută de lege, acesta poate fi sancționat cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei pentru fiecare angajat în cauză.

Mai mult, angajatorii pot fi sancționați dacă nu înregistrează corect orele de muncă ale angajaților și nu păstrează evidența acestora. Conform legislației românești, angajatorii au obligația de a ține evidența orelor de muncă ale angajaților și de a păstra aceste evidențe timp de cel puțin 5 ani. În cazul în care angajatorul nu respectă aceste obligații, acesta poate fi sancționat cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.