Un material de Prof. univ. dr. Irina-Bogdana Pugna, Bucharest Business School, ASE

 

Complexitatea informațională a societății contemporane, amplificata de dinamica fără precedent a dezvoltărilor in domeniul tehnologiei informației reprezintă atât provocări, dar si oportunități pentru toate companiile. Tehnologii precum Inteligența Artificială, Big Data Analytics (Analitici Big Data), Internet of Things (Internetul Lucrurilor), Web 3.0 și Blockchain reprezintă factori perturbatori semnificativi,  cu potențialul de a schimba lumea in care trăim, în moduri greu de prevăzut.

Majoritatea companiilor se confruntă cu necesitatea de a elabora și implementa strategii de transformare digitala,  de a prioritiza datele în toate procesele decizionale și de a  construiască propriile prezențe digitale.  Dată fiind evoluția rapidă a tehnologiilor, transformarea digitală nu reprezintă un proiect punctual, ci mai degrabă o călătorie continuă în care mediul fizic și cel digital converg tot mai mult, influențând in mod semnificativ succesul unei afaceri.

Transformarea Digitală este un proces complex, care include două componente majore. Prima se axează pe tehnologie, pe informații și sisteme de informații, iar a doua se referă la organizație și la modul în care aceasta este administrata.

Din perspectiva tehnologică, Transformarea Digitală reprezintă un proces etapizat care debutează cu digitizarea – convertirea datelor din format analogic în format digital. Apoi, continuă cu digitalizarea, care implică utilizarea tehnologiilor digitale pentru a revizui și îmbunătăți procesele de afaceri existente. În final, se încheie cu transformarea digitală, care presupune adoptarea unui nou model de afacere bazat pe tehnologiile digitale, în scopul de a crea valoare.

Managementul trebuie sa cunoască deopotrivă avantajele si limitele noilor tehnologii pentru a lua cele mai bune decizii privind infrastructura IT la nivel organizațional si pentru a valorifica toate facilitățile oferite de acestea.

Din perspectiva organizațională, adevăratele provocări se ridică la nivelul conducerii, deoarece majoritatea noilor tehnologii pot avea un impact disruptiv asupra mediului economic și pot transforma radical modul în care funcționează afacerile. Organizațiile sunt nevoite să își revizuiască infrastructura IT, să dezvolte modele de afaceri inovatoare și să ajusteze procesele de luare a deciziilor. În mod firesc, aceste inițiative revin in  responsabilitatea managerilor și a conducerii organizațiilor.

Atitudinile și abordările leadership-ului joacă un rol crucial în orice strategie de Transformare Digitală. De asemenea, cultura organizațională devine un factor determinant, deoarece influențează rezultatul oricărui proiect de transformare la nivelul companiei. Liderii au responsabilitatea de a promova valorile care stau la baza evaluării și implementării oricărei schimbări tehnologice.

În acest context, studiul Managementului Sistemelor Informaționale oferă managerilor oportunitatea de a dezvolta o serie de abilități cheie, esențiale pentru gestionarea schimbărilor tehnologice și organizaționale. Aceste abilități includ înțelegerea atât a beneficiilor potențiale, cât și a limitelor noilor tehnologii informaționale, precum și capacitatea de a le utiliza eficient pentru a câștiga un avantaj competitiv semnificativ.

Cunoștințele si abilitățile în domeniul Managementului Sistemelor Informaționale devin din ce in ce mai importante într-o varietate de contexte manageriale, printre care se pot menționa:

 • îmbunătățirea calității procesului decizional– decizii „smart” si informate, model organizațional bazat pe date;
 • monitorizarea performanței;
 • planificarea strategică: furnizarea de informații relevante pentru planificarea pe termen lung, dezvoltarea perspectivelor privind obiectivele viitoare și alocarea eficientă a resurselor;
 • productivitate și eficiență: automatizarea și optimizarea proceselor și fluxurilor de lucru;
 • comunicare:distribuirea și diseminarea informațiilor, „data storytelling”;
 • gestionarea costurilor: utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea bugetului;
 • managementul riscurilor: identificarea și reducerea  vulnerabilităților organizaționale;
 • respectarea reglementărilor: asigurarea conformității organizației cu legi, reglementări, standarde și orientări relevante;
 • avantaj competitiv: răspuns la cerințele clienților, nevoile pieței și noile oportunități;
 • agilitate: predictibilitate, inovație si flexibilitate într-un mediu economic în continua schimbare;
 • managementul relației cu clienții: identificarea unor noi modalități de interacțiune cu clienții, marketing bazat pe date (data-driven marketing), predictibilitate.

Cursul de Management al Sistemelor Informaționale MBA INDE, oferit de Bucharest Business School abordează subiecte legate de noile tehnologii informaționale și impactul lor asupra afacerilor, infrastructura IT și Sistemele Informatice la nivel organizațional. Scopul principal al acestui curs este de a furniza instrumente care sa ajute managerii să conducă o transformare digitală eficientă în cadrul organizațiilor lor si sa valorifice pe deplin oportunitățile oferite de noile tehnologii informaționale.

Participanții la curs vor dezvolta competențe și abilități privind:

 • Identificarea oportunităților și provocărilor generate de noile tehnologii informaționale.
 • Evaluarea avantajelor și limitelor noilor tehnologii informaționale în contextul impactului acestora asupra afacerilor.
 • Adoptarea de decizii informate în ceea ce privește IT-ul și Sistemele Informatice în cadrul unei organizații.
 • Conducerea și gestionarea procesului de transformare digitală într-o organizație.
 • Promovarea unei culturi organizaționale care să stimuleze potențarea oportunităților aduse de noile tehnologii informaționale.
 • Utilizarea noilor tehnologii pentru a spori succesul organizațional.
 • Implementarea și utilizarea noilor tehnologii în conformitate cu principiile etice fundamentale.

Cursurile MBA INDE din cadrul Bucharest Business School încurajează dialogul, dezbaterile si explorarea profunda a subiectelor abordate. Interacțiunea activa dintre cadrele didactice – membri ai corpului profesoral ASE București si CNAM Paris – si cursanți, secondata de intervențiile unor profesioniști cu experiență in domeniul IT si a transformării digitale facilitează dezvoltarea abilitaților relevante pentru managementul sistemelor informaționale.