Primești solicitarea de a acorda concediu medical de carantină, care intervine după concediul de odihnă. Cum procedezi ca angajator în acest caz?

Ioana Dobre, Consultancy Manager în cadrul companiei de consultanta resurse umane BIA HR, îți spune care sunt cele mai noi prevederi legislative, de interes pentru angajatori.

Ordinul nr. 1398/729/2021 publicat in MO 745 din data de 30.07.2021 completează normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și reglementează durata acordării concediului medical. Noile prevederi contribuie la o mai bună gestionare concediilor medicale și a bugetului dedicat acestora.

  • În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie şi de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu.
  • În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecţiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie şi de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu.
  • În situaţia în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluţiei bolii sau în situaţia în care evoluţia stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluţiei bolii, nu se va acorda concediu medical în continuare.
  • Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an(30 de zile calendaristice era prevazut anterior) socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

 

Cum procedezi în cazul concediului de carantină, instituit după vacanța în interes personal

Cuantumul brut al indemnizatiei de carantina se suportă integral din FNUASS, cu excepția cazului în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic. În acest caz din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de sănătate se suportă numai indemnizaţia aferentă primelor 5 zile de carantină.

În stare de alertă până pe 9 septembrie

Conform Hotărârii  Guvernului nr. 829/2021 publicată în MO 767, începând cu data de 11 august 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării. Pe 9 septembrie, autoritățile vor lua o nouă decizie referitoare la starea de alertă.

 

Semnătura electronică, permisă în tot mai multe situații de muncă

Legea nr. 208/2021 publicată în MO 720 din 22.07.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, face următoarele precizări:

Prezenta Lege aduce modificări în procesul de semnare electronică a documentelor de personal, astfel că părțile pot opta să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată nu numai la încheierea, ci și la modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă.

O noutate importantă în acest proces se referă la faptul ca nu mai este nevoie de marca temporală electronică sau de marca temporală electronică calificată și de sigiliul electronic al angajatorului.

Angajatorul poate opta și pentru folosirea semnăturii electronice simple, nu doar a semnăturii electronice calificate sau semnăturii electronice avansate.

Organele de control sunt obligate să accepte, pentru verificare și control, contractele individuale de muncă și actele adiționale, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, fără a le solicita și în format letric.

Angajatorul poate suporta, pentru el și pentru angajații proprii, cheltuielile pentru achiziționarea semnăturilor electronice avansate/calificate și acestea sunt deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Legile privind concediile medicale, precum și cele care optimizează relațiile de muncă, în contextul situației epidemiologice curente, sunt completate și modificate frecvent. Descoperă aici și alte modificări legislative de anul acesta.