Un material de Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente

Planificarea și gestionarea carierei reprezintă un element crucial în retenția angajaților. O parte importantă a acestei ecuații constă în menținerea coerenței și relevanței planului inițial de carieră stabilit în timpul procesului de onboarding și în feedback-ul de parcurs.

Cu toate acestea, există adesea o discrepanță semnificativă între planurile inițiale și realitatea de pe teren, iar aceasta poate duce la dezamăgire și frustrare pentru debutanți și la stres pentru manageri.

De aceea este foarte important să găsim modalități de a menține procesele vii, de a evita simpla bifare a sarcinilor de feedback și de a utiliza infrastructura tehnologică pentru a sprijini atât debutanții, cât și managerii în gestionarea carierelor și dezvoltării lor profesionale.

Oferirea de feedback constant pentru personalizarea oportunităților de dezvoltare

Comunicarea deschisă și feedback-ul constant reprezintă elemente-cheie în menținerea vie a proceselor. Angajații trebuie să știe că sunt ascultați și că preocupările și progresele lor sunt luate în considerare. Managerii trebuie să fie pregătiți să ofere feedback regulat, să încurajeze dialogul deschis și să identifice nevoile individuale ale fiecărui angajat.

Aceștia trebuie să rămână transparenți în privința oportunităților de avansare și a schimbărilor în organizație. Feedback-ul specific și constructiv le oferă o viziune clară asupra modului în care performanța companiei se aliniază cu obiectivele lor de carieră.

Planurile inițiale de carieră pot fi un punct de plecare, dar nu trebuie să fie rigide. Managerii și angajații ar trebui să colaboreze pentru a dezvolta planuri de dezvoltare personalizate, care să țină cont de interesele, abilitățile și obiectivele individuale. Angajații vor să își poată actualiza sau adapta planurile lor pe măsură ce apar noi oportunități. Această adaptare continuă va menține angajații motivați și implicați.

Pentru a sprijini evoluția angajaților, companiile trebuie să ofere oportunități de învățare și dezvoltare. Acestea pot include cursuri de formare, programe de mentorat, participarea la proiecte interesante sau implicarea în grupuri de lucru. Cu cât angajații au acces la mai multe opțiuni, cu atât vor avea oportunități mai bune de a-și dezvolta competențele.

Utilizarea infrastructurii tehnologice pentru menținerea implicării

Tehnologia joacă acum un rol semnificativ în implementarea proceselor de management al performanței în întreaga organizație și în sprijinirea evoluției angajaților. Aici sunt câteva moduri în care companiile pot utiliza caracteristicile infrastructurii tehnologice pentru a realiza acest lucru:

  1. Alerte și notificări:Sistemele de alerte și notificări pot fi utilizate pentru a ține angajații la curent cu obiectivele stabilite, termenele limită, evenimentele importante, sarcinile care necesită atenție și cu ședințele de feedback. Acestea pot fi configurate pentru a le aminti angajaților despre obiectivele lor de dezvoltare, pentru a-i ajuta să rămână concentrați pe priorități și pentru a-i degreva pe manageri de sarcini repetitive.
  2. Platforme de învățare online:Platformele de învățare online le permit angajaților să acceseze materiale de instruire și resurse educaționale în orice moment. Această flexibilitate le dă ocazia să învețe în propriul ritm și să se concentreze pe domeniile lor de interes.
  3. Sisteme de management al performanței:Sistemele de management al performanței pot fi utilizate pentru a monitoriza progresul angajaților, pentru a evalua competențele și pentru a oferi feedback periodic. Aceste sisteme pot facilita dialogul între manageri și angajați și pot contribui la îmbunătățirea performanței individuale.

Alegerea unei abordări progresive, care să nu genereze stres

Este important să menținem un echilibru între promovarea evoluției angajaților și evitarea stresului excesiv pentru manageri. Acest echilibru poate fi realizat prin planificarea și gestionarea eficientă a sarcinilor. Companiile trebuie să fie realiste în privința așteptărilor și să ofere suport pentru manageri prin intermediul programelor de pregătire în leadership și a sprijinului din partea departamentelor de resurse umane.

Mentoratul și coaching-ul pot fi instrumente puternice în gestionarea discrepanțelor dintre planul inițial de carieră și feedback-ul de parcurs. Angajații mai experimentați pot oferi îndrumare și suport celor mai tineri, reducând astfel presiunea asupra managerilor.

Pentru a menține procesele vii și relevante este esențial să se măsoare și să se evalueze constant eficacitatea programelor de dezvoltare a angajaților. În acest sens companiile pot utiliza indicatori cheie de performanță pentru a evalua impactul acestor programe și pentru a le adapta în consecință. Feedback-ul angajaților trebuie să fie punctul de pornire pentru ajustările necesare.

În concluzie

De la planurile inițiale de carieră la feedback-ul de dezvoltare, evoluția angajaților este o chestiune complexă și esențială pentru orice organizație de succes. Prin comunicare deschisă, feedback constant, dezvoltarea de planuri de carieră personalizate și utilizarea infrastructurii tehnologice, companiile pot menține procesele relevante pentru a sprijini eficient evoluția angajaților. În acest parcurs este important să se abordeze aceste aspecte cu înțelegere, să se evite stresul inutil pentru manageri și să se mențină angajații motivați și implicați pe termen lung.

* * *

Despre Constantin Măgdălina

Constantin Măgdălina are o experiență profesională de 15 ani, timp în care a lucrat la companii multinaţionale, atât în ţară cât şi în străinătate. Constantin are un Master în Marketing şi Comunicare la Academia de Studii Economice București. Este certificat LeanSix Sigma şi ITIL (IT Information Library®) ceea ce-i facilitează o bună înțelegere a proceselor şi transformărilor din cadrul organizațiilor. Pe de altă parte certificarea obţinută de la Chartered Institute of Marketing îi completează expertiza de business. În cei peste 4 ani de activitate în cadrul unei companii din Big 4 a iniţiat şi coordonat studii ce analizau aspecte legate de mediul de afaceri din România. Printre acestea se află previziunile economice de creștere ale firmelor, managementul cunoștințelor, experiența de cumpărare în era consumatorilor digitali, utilizarea dispozitivelor mobil sau centrarea pe client a companiilor din România. Este autor a numeroase articole cu teme legate de inovaţie, eficientizarea proceselor de afaceri, transformarea digitală, tendinţe şi tehnologii emergente. Este invitat ca vorbitor la numeroase evenimente şi conferințe de business.