Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 9 noiembrie legea care prevede prelungirea de la 30 la 45 de zile a termenului de depunere a cererilor pentru soluţionarea conflictelor de muncă. Actul normativ modifică Legea dialogului social nr. 62/2011 şi Legea nr.53/2003 – Codul muncii.

„Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă,

inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani”, prevede legea.

În legea în vigoare, termenul este de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului. AGERPRES