Protocol de colaborare între Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii și Inspecția Muncii având ca scop realizarea unor activități comune pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea reducerii muncii nedeclarate, promovarea unor relații de muncă legale și crearea unor practici comune la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Președintele Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii, Corneliu Bențe și Inspectorul General de Stat din cadrul Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, alături de Președintele Uniunii Generale a Industriașilor din România, George Constantin Păunescu, au semnat miercuri, 14.07.2021, un Protocol de colaborare care vizează identificarea celor mai bune soluții pentru reducerea muncii nedeclarate, promovarea unor relații de muncă legale și crearea unor practici comune la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Astfel, părțile își propun inițierea unor programe și activități care au ca scop furnizarea de informații angajatorilor și angajaților cu privirea la respectarea și aplicarea legislației în domeniu, semnalarea apariției pe piata muncii a unor fenomene care impun necesitatea inițierii unor propuneri de proiecte de acte normative cu impact în domeniul relațiilor de muncă, analizarea unor probleme apărute în practică în vederea creării unei practici comune la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și organizarea/ participarea la activități de interes comun(conferințe, seminarii, simpozioane) cu caracter profesional.

Sursa: https://www.facebook.com/unelm.ro/posts/4232468790178860