Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a demarat ultima etapă a Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest”, având ca obiectiv prioritar facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională care să conducă la îmbunătățirea statutului profesional și a condițiilor de muncă și, în consecință, la creșterea competitivității firmelor.

Proiectul se adresează angajaților IMM-urilor din Regiunea Vest care se încadrează în sectoarele economice identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională de inițiere, (re)calificare, perfecționare și specializare, astfel încât aceștia să se adapteze mai ușor la schimbările de pe piața muncii și din domeniul în care activează.

Prin activitățile derulate, au fost îndeplinite cu succes obiectivele asumate prin proiect.

Citește mai mult: tranilvaniabusiness.ro