Modelul cadru al contractelor individuale de muncă a fost completat cu două noi prevederi.

Prima modificare vizează capitolul atribuţiile postului, astfel că potrivit noului model, se introduce prevederea specifică microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi legată de obligaƫia întocmirii fişei postului. Astfel, atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activităţii.

A doua modificare se referă la completarea  listei obligaƫiilor angajatorului cu aceea de informare a angajatului cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat.

Această obligaƫie se aplică persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adică persoanelor în vârsta de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care contribuie la sistemul public de pensii sau persoanele, altele decât cele prevăzute anterior, în vârsta de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii.

Pilonul II de pensii, administrat privat, este obligatoriu şi reprezintă o completare a pensiei de stat. Angajaƫii pot opta asupra fondului de pensii la care să contribuie, iar în cazul în care nu îşi exercită opƫiunea, urmează să fie repartizaƫi aleatoriu de către sistem.

Acest act normativ s-a publicat în Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021. Este vorba despre  Ordinul nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003. Ordinul intră în vigoare începând cu 19 iulie 2021.