În ultima lună au fost adoptate ordonanțe de urgență și ordine de ministru privind măsuri de sprijin destinate angajatorilor în contextul situației epidemiologice, precum și pentru adoptarea unor documente utile pentru întreruperea sau reducerea activității angajatorului.
Ioana Dobre, Consultancy Manager la compania de consultanță în resurse umane BIA HR, îți spune în ce condiții poți aplica noile prevederi legale.

 

În ultima lună au fost adoptate ordonanțe de urgență și ordine de ministru privind măsuri de sprijin destinate angajatorilor în contextul situației epidemiologice, precum și pentru adoptarea unor documente utile pentru întreruperea sau reducerea activității angajatorului.Reducerea cu până la 80% a timpului de muncă, prin programul  Kurzarbeit
Programul Kurzarbeit, lansat în Germania în urmă cu 110 ani și folosit în timpul crizei financiare mondiale care a început în 2008 când au fost salvate peste 200.000 de joburi, a fost adoptat în România în luna august 2020, prin Ordonanța de Urgență 132/2020. Prin această ordonanță sunt reglementate o serie de măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor și de stimulare a creșterii ocupării forței de muncă în domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2.
Legea 58/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 5 aprilie 2021  prevede noi modificări la programul de muncă redus, aşa numitul model Kurzarbeit, reglementat prin OUG 132/2020.
Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, pe perioadă stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durată zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă. Practic, angajatorii vor putea reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durată zilnică, săptămânală sau lunară, față de prevederile anterioare care reglementau o reducere a timpului de muncă de 50%.


Schimbări și în ceea ce privește valoarea indemnizației
Până la începutul lunii aprilie 2021, angajatul al cărui timp de muncă se reducea cu 50%, primea 50% din salariu de la angajator și 37,5% din partea statului. Adică în total 87,5% pentru un timp de muncă efectiv prestat de 50%.

Conform prevederilor din Legea 58/2021: Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă este de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de muncă, angajatorii putând suplimenta indemnizația cu sume reprezentând diferența până la salariul de bază fără că aceste sume să poată fi decontate.

În ce condiții poți aplica noile prevederi din programul Kurzarbeit
Angajatorii care doresc să implementeze aceste prevederi au nevoie de acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților, după caz.

Măsuri dacă la nivelul companiei nu există sindicate sau reprezentanți ai salariaților
Potrivit legii 58/2020, în situația în care la nivelul unității nu există sindicate sau reprezentanți ai salariaților, angajatorul are obligația informării salariaților.
Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligaţia de a justifica o astfel de modificare în condițiile legii.

Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Măsura se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Prin excepţie, comunicarea către salariat se face cu cel puţin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creştere a activităţii angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru.

Cum poți aplica pentru programul Kurzarbeit

Dacă dorești să aplici acum pentru programul Kurzarbeit trebuie să dovedești:

  • o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv față de anul 2019. În cazul în care deții o organizație neguvernamentală, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Documente pentru decontarea indemnizației, prin programul Kurzarbeit

1) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoştinţa salariaţilor, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obişnuit pentru comunicarea cu angajaţii;

2) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului;

3) copia acordului încheiat cu reprezentanţii salariaţilor, dovada informării salariaților acolo unde nu există organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților;

4) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Dacă în ultimul timp ai apelat la șomaj tehnic pentru angajații tăi, este important să știi că pe 6 aprilie 2021 au fost aprobate noile modele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru șomaj tehnic, prin Ordinul nr. 214.

Ordinul nr. 214 publicat în Monitorul Oficial nr. 350 din 06.04.2021 Partea I pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53 1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii,face următoarele precizări:

Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53 1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, reglementate la art. 53 1 alin. (1) din Codul Muncii.

Indemnizația anterior menționată este acordată în cazul suspendării temporare a activității și/sau reducerii acesteia că urmare a decretării stării dGlobal HR Manager – Platforma dedicată managerilor HRe asediu sau stării de urgență, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul de muncă suspendat, beneficiind de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după caz.

Legile privind măsurile de sprijin destinate angajatorilor în contextul situației epidemiologice sunt completate și modificate frecvent în funcție de contextul economic și social.

Urmărește pe GlobalHRManager.ro cele mai recente știri din legislația HR, prin înscrierea în Comunitatea Global HR Manager.