Orice angajator, persoană fizică sau juridică, exercitându-și dreptul de a-și stabili organizarea și funcționarea unității, poate angaja forță de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial. Dacă în cazul contractelor de muncă pe durată determinată avem prevăzute expres și limitativ situațiile în care acestea pot fi încheiate, în cazul contractelor part-time nu există astfel de condiții preliminare. Avem însă o serie de particularități de care angajatorii și lucrătorii trebuie să țină cont în momentul încheierii și executării acestor contracte.

1. Salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.

2. Încă din momentul negocierii și încheierii contractelor de muncă cu timp parțial, lucrătorul selectat în vederea angajării va fi informat cu privire la:

  • numărul de ore pe care urmează să le presteze;
  • modul de repartizare al acestora al orelor de muncă;
  • condițiile în care se poate modifica programul;
  • interdicția de a presta ore suplimentare.

Citește mai mult: Avocatnet.ro