O analiză de Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente

Pe măsură ce se apropie perioada de bugetare anuală, companiile caută modalități mai eficiente de a aloca resurse și de a asigura rentabilitatea superioară a investițiilor pentru instruirea și dezvoltarea angajaților. Managementul programelor de training presupune utilizarea unor tehnici practice pentru evaluarea impactului asupra cunoștințelor, abilităților, performanței și randamentului investiției din partea companiei.

Imperativul eficienței și randamentelor (ROI)

Potrivit LinkedIn, 94% dintre angajați ar rămâne mai mult timp într-o companie dacă s-ar investi sistematic în dezvoltarea carierei lor, dar bugetele de training (Learning & Development – L&D) sunt supuse unui control constant. Directorii executivi au nevoie de dovezi concrete că investițiile în training-ul angajaților generează valoare reală în companie. Aici intervine măsurarea randamentului acestor investiții (Return On Investment – ROI).

Cuantificând impactul inițiativelor de instruire și formare, echipele de top management pot lua decizii bazate pe date pentru a-și optimiza strategiile din acest domeniu. Mai ales atunci când resursele pentru bugetele de training sunt atent ”cântărite”, managerii vor să știe că investițiile acestea dau roade.

Tendințe și provocări de business în 2024

Anul 2024 promite noi provocări și oportunități de business. De aceea, înainte de a explora complexitatea măsurării rentabilității investiției în training, să aruncăm o privire rapidă asupra unor tendințe anticipate în mediul de afaceri:

  1. Lipsa de talente: Întotdeauna companiile au avut nevoie de o forță de muncă calificată pentru a prospera, iar Forumul Economic Mondial prezice că până în 2030 peste un miliard de oameni vor trebui să se recalifice din cauza automatizării și a tehnologiilor bazate pe inteligența artificială.
  2. Învățarea continuă:În 2024, schimbările din mediul de afaceri vor continua într-un ritm alert. Companiile care vor să aibă succes vor acorda o prioritate promovării unei culturi a învățării continue pentru a se adapta la tehnologiile emergente și la schimbările pieței. Aceasta înseamnă investiții sporite în programe de Learning & Development.
  3. Sustenabilitate și ESG: Companiile își aliniază din ce în ce mai mult operațiunile la principiile de guvernanță, responsabilitate socială și de mediu (ESG). Formarea angajaților va implica din ce în ce mai mult zona de sustenabilitate și practicile etice de afaceri.
  4. Transformarea digitală:Multe companii vor continua să investească în proiecte de transformare digitală, ceea ce va atrage necesitatea îmbunătățirii continue a angajaților pentru utilizarea instrumentelor și proceselor digitale.
  5. Abilitățile interpersonale:Cererea de abilități interpersonale, cum ar fi inteligența emoțională, adaptabilitatea și comunicarea, va rămâne ridicată, deoarece acestea sunt esențiale pentru colaborarea și coordonarea la distanță. Astfel va crește și cererea de training pentru astfel de formări sau specializări.

Măsurarea rentabilității investițiilor în training

  1. Stabiliți obiective clare:Începeți prin a defini obiective de training specifice, măsurabile și realiste. Aceste obiective trebuie să se alinieze cu obiectivele de business, cum ar fi creșterea vânzărilor, îmbunătățirea satisfacției clienților sau reducerea erorilor operaționale.
  2. Selectați indicatori cheie de performanță (KPI):Alegeți KPI-uri care au legătură directă cu obiectivele de formare. De exemplu, dacă doriți să îmbunătățiți serviciul pentru clienți, KPI-urile ar putea include îmbunătățirea scorurilor de satisfacție a clienților sau timpi reduși de soluționare a reclamațiilor.
  3. Adunați date de referință relevante:Înainte de a implementa programul de instruire, colectați date de referință legate de KPI-urile alese. Aceasta oferă un punct de plecare pentru măsurarea îmbunătățirii.
  4. Calculați costurile:Determinați toate costurile asociate cu programul de formare, inclusiv organizarea, livrarea și timpul angajatului. Acest pas asigură o înțelegere completă a investiției.
  5. Măsurați impactul training-ului:După sesiunea/programul de training, colectați din nou date despre KPI-urile selectate. Comparați aceste date cu valoarea de referință pentru a cuantifica impactul programului.

Exemplu: Să presupunem că compania la care lucrați a investit într-un program de instruire în vânzări. Înainte de training, agenții de vânzări încheiau cu succes, în medie, 20 de oferte pe lună, 100 EUR/ofertă. După training, media a crescut la 29 de oferte pe lună, 150 EUR/ofertă. Costul instruirii per angajat a fost de 800 EUR.

Folosind aceste cifre se calculează rentabilitatea investiției astfel:

ROI = (Câștiguri suplimentare – Costuri de formare) / Costuri de formare

ROI = ((1350 EUR per angajat – 800 EUR) / 800 EUR) * 100 = 68,75%

Acest ROI indică faptul că programul de formare a avut un randament pozitiv.

În concluzie

Pe măsură ce pregătesc bugetul de training pentru angajați aferent anului 2024, liderii de business trebuie să înțeleagă că măsurarea rentabilității investiției în pregătirea angajaților este un imperativ strategic. Prin stabilirea unor obiective clare, selectând indicatori de performanță relevanți și urmând un proces sistematic, companiile se pot asigura că investițiile lor în instruire aduc rezultate tangibile în business. Astăzi învățarea și dezvoltarea sunt procese esențiale pentru succesul unei afacerii, iar capacitatea de a măsura rentabilitatea investiției distinge organizațiile cu gândire orientată spre viitor, care prosperă, de cele care pur și simplu supraviețuiesc.