După atâta timp în care ne-am confruntat cu diverse restricții, concediul de odihnă  este cel mai așteptat moment de către angajați. Toți angajații au dreptul legal la concediul de odihnă care nu ar trebui să fie mai mic de 20 de zile pe an, iar perioada acestuia trebuie stabilită de comun acord cu oamenii din echipă, încercând să găsiți o cale de mijloc între nevoile business-ului, nevoia de odihnă și disponibilitatea de a pleca în vacanță, care de multe ori depinde și de membrii familiei.

Durata concediului de odihnă, prevăzută în Codul Muncii, este de cel puțin 10 zile lucrătoare neîntrerupte, într-un an calendaristic, în cazul în care programarea se face fracționat. Acolo unde sunt făcute deja programările vacanțelor este mai dificil de pus în practică, dar toți colegii ar trebui să știe de această prevedere și să o respecte cât mai curând posibil, atât ei, cât și angajatorii. Codul Muncii are și alte prevederi referitoare la programarea concediului de odihnă, durata și plata acestuia pe care este important să le cunoști pentru a avea o relație corectă din punct de vedere legal cu oamenii din echipa ta.

Discuţiile legate de ceea ce se întâmplă cu concediile de odihnă apar întotdeauna în rândul angajaţilor mai ales la final de an când aceştia constată că nu şi-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul în curs.

Angajaţii care nu şi-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2021 pot solicita angajatorului să le acorde până la jumătatea anului 2023.

Ce prevede Codul muncii pentru angajaţi, în ceea ce priveşte concediile de odihnă:

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Art. 148. Aspectele legate de programarea concediului de odihna

(1) Efectuarea concediului de odihna se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

(3) Prin programare individuală, se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

Conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate în anul 2021 se pot lua până la data de 30 iunie 2023.