O soluție pentru a acoperi deficitul de personal din domenii precum HoReCa, retail, logistică este angajarea cetățenilor Non-UE. Contractul poate fi încheiat pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă, iar permisul de muncă va avea o valabilitate de un an, urmând să fie prelungit înainte de expirarea termenului.

Vestea bună este că Guvernul a aprobat recent suplimentarea numărului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România în anul 2021 cu încă 25.000.

Ioana Dobre, Consultancy Manager în cadrul BIA HR, companie de consultanta resurse umane, îți spune care sunt etapele de angajare a cetățenilor străini Non-UE și ce documente trebuie să pregătești pentru a-i putea avea colegi.

Etapele angajării cetățenilor Non-UE:

 1. Obținerea avizului de muncă pentru lucrător permanent;
 2. Obținerea vizei de lungă ședere de tip D/AM pentru angajarea în muncă;
 3. Obținerea permisului unic de ședere în scop de angajare.
 4. Cum obții avizul de muncă pentru angajarea cetățenilor Non-UE. Documente necesare:
 • Cerere motivată.
 • Dovada împuternicirii legale a angajatorului.
 • Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind falimentul.
 • Certificat de atestare fiscală emis de administrația financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social angajatorul;
 • Adeverința eliberată de Agenția pentru ocuparea Forței de Muncă din raza teritorială unde își are sediul social angajatorul cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator.
 • Fișa postului
 • Organigrama angajatorului – În organigramă trebuie să apară atât posturile ocupate, cât și posturile vacante cu sublinierea postului vacant pe care dorești să angajezi un cetățean străin.
 • Dovada publicării anunțului de angajare în ziar
 • Oferta fermă de angajare;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecției realizate pentru ocuparea postului vacant din care trebuie să rezulte că străinul în cauză îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiența în activitate, prevăzute de legislația în materie pentru ocuparea locului de muncă;
 • CV cetățean străin – acest document trebuie să conțină și declarația străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a putea fi încadrat în muncă și are cunoștințe minime de limba română sau o limbă de circulație internațională.
 • Două fotografii ale străinului de tip 3X4.
 • Scrisori de recomandare de la foștii angajatori – dacă este cazul.
 • Cazier judiciar al străinului (din tara de domiciliu sau de resedinta);
 • Cazier judiciar al angajatorului.
 • Copia pașaportului cetățeanului străin

„Procesul de colectare a acestor documente și de pregătire a dosarului de aviz de muncă poate dura până la 30 de zile”, spune Ioana Dobre.

Toate documentele emise în limbi străine vor fi traduse și legalizate pentru a putea fi  depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Termenul legal de eliberare a avizului de muncă este de 30 de zile calendaristice începând cu data depunerii fizice a dosarului și poate fi prelungit cu încă 15 zile dacă autoritățile consideră că sunt necesare investigații suplimentare.

„În practică întâmpinăm și alte provocări.  De la începutul pandemiei, toate documentele se depun online. Așadar, după ce colectezi toate documentele trebuie să le scanezi, să la uploadezi în sistemul IGI. Ulterior vei primi de la IGI un termen de soluționare stabilit în funcție de numărul total de cereri din perioada respectivă, iar la acel termen trebuie să mergi cu dosarul fizic să-l depui. Programarea poate fi peste cateva zile sau poate fi peste cateva saptamani de când încarci dosarul până îl depui fizic. Așadar ai nevoie cam de două luni și jumătate pentru obținerea avizului de muncă, din momentul deciziei de a angaja un cetățean străin”, menționează Ioana Dobre, Consultancy Manager, BIA HR.

La eliberarea avizului de muncă pentru lucrătorii permanenți, angajatorul trebuie să achite și o taxă de 100 de euro plătită la cursul BNR din ziua plății.

Din momentul în care ridici avizul de muncă de la IGI, cetățeanul străin are un termen de 60 de zile să obțină viza de la Consulatul României din țara de domiciliu.

 1. Pentru viza de lungă ședere pentru angajarea cetățenilor Non-UE sunt necesare următoarele documente:
 • Cerere de eliberare a vizei de lungă ședere în scop de muncă – printată, semnată și completată corespunzător.
 • Pașaport valabil cel puțin 3 luni, mai mult decât durata de ședere acordată de viză.
 • Două fotografii tip 3X4 color – recente;
 • Bilet de avion sau rezervare la un zbor cu destinația România;
 • Asigurare medicală a cărei valabilitate să depășească perioada de valabilitate a vizei, încheiată în străinătate și valabilă pe teritoriul României, având o acoperire de cel puțin 30.000 euro.
 • Dovada asigurării condițiilor de cazare (din Romania).
 • Autorizația de muncă emisă de Inspectoratul General pentru imigrări pe numele societății pentru angajarea străinului solicitant.
  Foarte important: Străinul trebuie informat că acest document trebuie returnat în original angajatorului.
 • Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză – extras de cont cu data recentă.
 • Cazierul judiciar al străinului eliberat de autoritățile statului de reședință sau domiciliu.

Taxa percepută de Consulatele României pentru eliberarea vizelor de lungă ședere este de 120 euro/viză. Taxa o plătește străinul la Consulat.

Termenul legal de eliberare a vizei de lungă ședere în scop de muncă – 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de viză la Consulatul României din străinătate.

Viza are o valabilitate de 90 de zile, dar fiind o viză de lungă ședere se prelungește pe teritoriul României prin obținerea permisului de ședere.

 1. Documente necesare pentru permisul unic de ședere în scop de angajare cetateni Non-UE:
 • Cerere tip;
 • Pașaport valabil (original și copie), inclusiv pagina pe care este aplicată ultima ștampilă de intrare în țară.
 • Dovada deținerii legale a spațiului de locuit – original și copie.
 • Contractul individual de muncă – original și copie.
 • Print screen și extras Revisal.
 • Avizul de muncă.
 • Adeverința medicală – care atestă că străinul este clinic sănătos și nu pune în pericol sănătatea publică.
 • Taxe de permis ședere – taxa 259 lei și taxa 120 euro plătiti la cursul de schimb al BNR.

Aplicarea pentru permisul unic de sedere se face online, dar cetățeanul străin trebuie să meargă la Inspectoratul pentru Imigrări pentru a depune dosarul fizic, dar și pentru a fi fotografiat și a i se lua amprenta.

Termenul legal de eliberare a permisului de ședere este de 30 de zile de la data depunerii dosarului și poate fi prelungit cu încă 15 zile dacă reprezentanții IGI consideră că sunt necesare investigații suplimentare.

Permisul de ședere este valabil un an de zile și poate fi prelungit cu 30 de zile anterior datei de expirare (condiționat de valabilitatea contractului individual de muncă, încheiat de străin cu societatea angajatoare din România).

Angajatorul trebuie să păstreze cel puțin pe durata perioadei de angajare o copie a permisului de ședere din care să rezulte legalitatea șederii străinului pe teritoriul României.

Obligațiile angajatorului care angajează cetățeni Non-UE

 1. Angajatorul are obligația de a păstra pe întreaga perioadă de angajare avizul de angajare în original (dacă persoana nu este exceptată de la procedura obținerii avizului de muncă).
 2. Angajatorul are obligația de a păstra pe întreaga perioadă de angajare o copie a permisului de ședere din care să rezulte că cetățeanul străin are o ședere legală pe teritoriul României.
 3. Angajatorii, au obligatia de a anunța Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului.

Angajarea cetățenilor străini Non-UE este un proces destul de lungă durată, implică cunoașterea pașilor, precum și a procedurilor de lucru cu autoritățile. Echipa BIA HR îți este aproape și poate prelua pentru tine gestionarea acestui proces de angajare, astfel încât să poți dedica timp și altor activități din resurse umane.