Câştigul salarial mediu net a fost de 4008 lei în luna octombrie a acestui an, în uşoară creştere, cu 5 lei (+0,1%) faţă de luna septembrie 2022, iar cele mai mari valori au fost înregistrate în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei – 9427 lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate marţi.

La polul opus, cele mai mici valori ale salariului net au fost consemnate în sectorul hoteluri şi restaurante – 2238 lei.

Câştigul salarial mediu brut a fost 6461 lei, cu 4 lei (+0,1%) mai mare decât în luna septembrie 2022.

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,1%.

Indicele câştigului salarial real a fost 98,1% în luna octombrie 2022 faţă de luna octombrie 2021 şi de 98,8% faţă de luna septembrie 2022. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 216,5%, cu 2,5 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna septembrie 2022.

În octombrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna septembrie 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), precizează INS.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de editare – cu 12,5% şi în transporturi aeriene, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), transporturi pe apă – între 4,5% şi 8,5%.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2022 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat în în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – cu 53,8%, în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale – cu 38,7% şi în în extracţia minereurilor metalifere – cu 19,6%.

În sectorul bugetar, în luna octombrie 2022 s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+1,3%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,5%). În administraţia publică, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,2%). AGERPRES