Câştigurile salariale brute pe oră variază considerabil în rândul profesiilor din Uniunea Europeană, iar în 2018 cea mai bine plătită ocupaţie în toate statele membre UE a fost cea de manager, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
La nivelul UE, cele mai ridicate câştiguri salariale brute pe oră le aveau managerii (28,6 euro), specialiştii (21,4 euro) şi tehnicienii (17,8 euro). În toate statele membre, cu excepţia Danemarcei, cele mai scăzute câştiguri salariale brute pe oră se înregistrau pe segmentul ocupaţiilor elementare (cum ar fi angajaţi la curăţenie, muncitori necalificaţi, cei care ajută la prepararea produselor alimentare, lucrători în domeniul serviciilor, muncitori stradali şi cei care lucrează în vânzări).

La nivelul UE, cele mai scăzute câştiguri salariale brute pe oră se înregistrau la angajaţii de pe segmentul ocupaţiilor elementare (9,7 euro), urmaţi de lucrătorii din servicii şi comerţ (11,2 euro), şi de operatori şi asamblori la maşini şi instalaţii (11,5 euro).


Per ansamblu, câştigurile salariale brute pe oră la cea mai bine plătită ocupaţie din UE erau de aproximativ trei ori mai mari decât la cele mai prost plătite slujbe. Câştigul salarial brut pe oră al unui manager din UE (28,6 euro) era de aproape trei ori mai ridicat decât al unui angajat de pe segmentul ocupaţiilor elementare (9,7 euro).
În rândul statelor membre UE, cea mai ridicată astfel de rată era în Cipru, unde managerii (31,7 euro) erau în medie plătiţi de cinci ori mai mult decât angajaţii de pe segmentul ocupaţiilor elementare (6,3 euro). În contrast, cea mai ridicată astfel de rată era în Danemarca, unde managerii (50,9 euro) erau plătiţi aproximativ dublu faţă de lucrătorii din servicii şi comerţ (22,2 euro).
În România, câştigurile salariale brute pe oră erau de 10,17 euro la manageri, de 8,3 euro la specialişti, de 5,42 euro la tehnicieni, de 3,14 euro lucrătorii din servicii şi comerţ şi de 3,09 la angajaţii calificaţi din agricultură, silvicultură şi pescuit. De asemenea, pe segmentul ocupaţiilor elementare câştigurile salariale brute pe oră erau de 2,97 euro. AGERPRES