Fundația Amfiteatru, în parteneriat strategic cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Constanța și Asociația CEDCA, a lansat proiectul cu finanțare europeană „Pentru tinerii NEETs”. Acesta se adresează persoanelor cu vârsta între 16–29 de ani din județul Constanța, care nu sunt integrate în nicio formă de educație sau pregătire profesională și nu au niciun loc de muncă sau sursă de venit. Desfășurat în perioada septembrie 2021–august 2023, proiectul își propune să asigure accesul și participarea la intervenția de integrare durabilă pe piața muncii pentru un număr de 1.051 de tineri NEETs cu rezidență în județul Constanța și înființarea a 36 de noi firme.

Principalele probleme identificate la nivelul județului țin de rata mare a abandonului școlar, carențele în educație și/sau calificare, lipsa stabilității financiare, sărăcie și excluziune socială. De aceea, proiectul „Pentru tinerii NEETs” își propune să contribuie la reducerea inegalităților sociale prin facilitarea accesului acestei categorii la informațiile specifice legate de integrarea pe piața forței de muncă și oferirea unui sprijin real în vederea ocupării sustenabile și de calitate.

Din cei peste 8.600 de șomeri prezenți la finele anului trecut în evidențele AJOFM Constanța, doar 1.496 de persoane erau înregistrate ca NEETs. În acest sens, va fi urmărită creșterea ratei de autoidentificare ca NEETs, esențială pentru facilitarea accesului la angajatori și programele specifice de formare profesională.

Măsurile implementate urmăresc furnizarea de programe de formare profesională, astfel încât cei care se înscriu în grupul țintă să aibă un nivel îmbunătățit de competențe profesionale adecvate pentru piața muncii din regiune, respectiv un nivel de angajabilitate mai ridicat. Absolvenții de liceu se pot înscrie la cursul de antreprenoriat, la finalul căruia pot aplica pentru subvenția care să le permită înființare unei firme noi și demararea unei afaceri.

Proiectul urmărește ca până la final, 1051 de tineri NEETs noi-înregistrați la AJOFM, să beneficieze de sprijin în vederea creșterii competențelor și a ocupării, 790 de tineri NEETs încadrați în categoriile mediu, greu și foarte greu ocupabil să dobândească competențe, abilități și calificări profesionale care să le crească șansele de angajare pe plan local, 463 de tineri NEETs să fie reintegrați pe piața muncii și 60 de tineri NEETs ușor ocupabili să aibă competențe sporite în domeniul antreprenoriatului. Vor fi acordate subvenții de 48.751 lei pentru înființarea a 36 de firme noi în județul Constanța.

Este de așteptat ca Proiectul „Pentru tinerii NEETs” să contribuie direct la identificarea tinerilor NEETs din județul Constanța, creșterea pregătirii profesionale și a ocupării sustenabile în rândul acestei categorii. Cursurile disponibile, precum și cerințele pentru a deveni beneficiar sunt disponibile pe site-ul proiectului www.neetsct.ro.

Proiectul se derulează în perioada septembrie 2021- august 2023. Cod MySMIS 150637. Valoarea totală a proiectului este de 15,994,089.84 lei, valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană 14,714,562.66 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro