Forumul economic mondial publică în fiecare an un raport privind inegalitatea salarială în Europa și nu numai. În cadrul fiecărui raport privind diferența de salarizare între femei și bărbați, se observă că datele nu reflectă realitatea în proporție de 100%.

Motivul principal – participarea mai scăzută a femeilor pe piața muncii. Există mai multe motive care reflectă această diferență. Dintre acestea menționăm: concediul de maternitate și un mic procent de femei angajate pe așa-numitele poziții de “blue collars” (muncă fizică).

Diferențele salariale între femei și bărbați, în țările europene

Diferențele salariale între femei și bărbați sunt o problemă semnificativă în majoritatea țărilor europene, chiar dacă au fost făcute eforturi pentru a le reduce în ultimele decenii.

Conform datelor Eurostat, în anul 2020, diferența salarială medie între femei și bărbați în Uniunea Europeană a fost de 14,1%, ceea ce înseamnă că femeile câștigă în medie cu 14,1% mai puțin decât bărbații pentru același tip de muncă și nivel de experiență.

Diferența salarială variază semnificativ de la o țară la alta, cu cele mai mari diferențe înregistrate în:

 • Estonia (21,7%)
 • Cehia (21,2%)
 • Germania (19,2%)
 • iar cele mai mici diferențe înregistrate în Luxemburg (1,8%), Italia (4,9%) și Belgia (5,8%).

Cauzele diferențelor salariale între femei și bărbați sunt complexe și pot include factori precum:

 • discriminarea salarială directă sau indirectă
 • distribuția inegală a femeilor în anumite industrii sau ocupații
 • lipsa de acces la formare și dezvoltare profesională
 • responsabilitățile familiale care afectează capacitatea femeilor de a-și asuma ore suplimentare sau de a se muta în alte regiuni în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite.

Pentru a aborda această problemă, multe țări europene au adoptat politici pentru promovarea egalității de gen, cum ar fi:

 • promovarea egalității salariale
 • implementarea unor standarde de salarizare transparente și corecte
 • stimularea împărțirii echitabile a responsabilităților de îngrijire a familiei între femei și bărbați
 • încurajarea angajatorilor să angajeze în mod egal atât femei cât și bărbați

Diferențe de câștiguri între femei din diferite țări europene

Există, de asemenea și diferențe semnificative de câștiguri între femei din diferite țări europene, în mare parte determinate de diferențele în economiile, industriile și politicile de angajare ale fiecărei țări.

În general, țările care au implementat politici de egalitate de gen, precum educația, formarea, accesul la locuri de muncă și măsuri de protecție socială, au înregistrat diferențe mai mici între salariile bărbaților și femeilor. De asemenea, țările cu o proporție mai mare de femei angajate în domeniile cu salarii mai ridicate, precum tehnologia și finanțele, au înregistrat diferențe mai mici între salariile bărbaților și femeilor.

Este important de menționat că există diferențe semnificative în ceea ce privește calitatea și acuratețea datelor disponibile pentru fiecare țară, ceea ce poate influența comparațiile între țări.

Diferența salarială medie globală este de aproximativ 68,1%.

Prin comparație, decalajul mediu global de acces la securitatea socială în 2022 este de 95,8% ; cu rezultate educaționale – 94,4% ; cu acces la participarea la dezvoltarea economiei – 60,3% ; cu activitate politică – 22% .

Mai jos vă prezentăm primele 5 țări în care diferența de remunerare între femei și bărbați este practic egalizată.

Sursa datelor – portalul de locuri de muncă europa.jobs

Printre primele 10 țări care luptă în mod activ, diferența de remunerare între femei și bărbați includ și Irlanda și Germania.

Cu toate acestea, mai jos vom vedea o listă cu alte țări europene cu o similaritate procentuală puțin mai mică în salarii:

Sursa datelor- europa.jobs

Locuri de muncă pentru „femei” și „bărbați”?

Cercetătorii au comparat drumul în carieră ale femeilor și ale bărbaților. S-a dovedit că în posturile inferioare, procentul de angajați de ambele sexe este practic egal. Pe de altă parte, procentul de bărbați manageri și directori angajați este mult mai mare (în medie 31% – femei manageri/directori,  50% – bărbați manageri/directori).

Mai jos prezentăm procentul de bărbați și femei care sunt în poziții de conducere în industriile individuale:

 

 

 

Sursa datelor- europa.jobs

Care este situația în România, privind diferența salarială între femei și bărbați?

Potrivit datelor aceluiași raport Eurostat pentru anul 2020, media salarială a femeilor în România a fost de aproximativ 95% din media salarială a bărbaților, ceea ce reprezintă o diferență relativ mică în comparație cu alte țări din UE.

Cu toate acestea, este important de menționat că această diferență salarială poate varia în funcție de diferitele ocupații și industrii. De exemplu, în unele domenii cu o predominanță a forței de muncă feminină, cum ar fi îngrijirea sănătății sau educația, salariile pot fi mai mici decât în alte domenii cu o predominanță a forței de muncă masculină.

De asemenea, există și alte probleme care pot influența diferențele salariale între femei și bărbați în România, cum ar fi:

 • discriminarea de gen în locul de muncă
 • accesul limitat la poziții de conducere
 • oportunități de avansare limitate pentru femei.

România s-a clasat pe locul 90 în acest raport. Prin comparație, femeile din Namibia ocupă un loc fruntaș – locul 8, Albania – locul 18 sau Belarus – locul 36. În toate aceste țări, femeile de acolo câștigă mai mult decât femeile din România.