Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, sub coordonarea inspectorului şef Constantin Bujor, a demarat o nouă acţiune de informare: „Viitorul tău începe azi. Meriţi ca munca ta să fie recunoscută”.

Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, această acţiune de informare are în vedere creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce „munca subdeclarată” sau „munca la gri”, la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”.

„Este în defavoarea salariatului să accepte un contract de muncă cu timp parţial dacă munceşte 8 ore, să accepte sume de bani în mâna, care nu se regăsesc şi pe fluturaşul de salariu; munca declarată aduce salariatului asigurre medicală, vechime în muncă şi o pensie pe măsura muncii prestate. Având în vedere faptul că pe piaţa muncii, în contextul evoluţiei economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de „muncă la gri”, care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp parţial, ci şi în acordarea în fapt de către angajator a unui salariu mai mare decât cel evidenţiat în documentele financiar-contabile, aşa-numitul „salariu în plic”, fapt care are ca efect afectarea salariatului în ceea ce priveşte drepturile aferente contribuţiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale, relaţiile dintre angajator şi angajat, necesitatea îmbunătăţirii gradului de protecţie a salariaţilor, trebuie să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenţă loială, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie al salariaţilor. Nerespectarea privind protecţia socială a salariaţilor în concordanţă cu principiile ce guvernează raporturile de muncă, poate atrage sancţiunea faptelor care au condus la asemenea practici”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, sancţionarea unui asemenea comportament al angajatorilor privind „muncă subdeclarată” sau „munca la gri” se face în scopul de a descuraja aceste practici generatoare de evaziune fiscală şi de nerespectare a drepturilor salariaţilor care sunt privaţi de stabilirea şi virarea la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.

„Se au în vedere atât aducerea la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale a sumelor corecte corespunzătoare salariului plătit în mod real salariatului, cât şi protecţia acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat în funcţie de contribuţiile plătite de-a lungul activităţii desfăşurate la diferiţi angajatori”, subliniază reprezentanţii ITM.AGERPRES