Senatul a adoptat, pe 21 martie, propunerea legislativă de modificare a Legii contabilităţii 82/1991, care prevede că pentru angajatorul care are declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă sau depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, perioada de arhivare a statelor de salarii şi documentelor conexe acestora se diminuează de la 50 la 5 ani.

Au fost înregistrate 67 de voturi „pentru”, 9 împotrivă şi 28 de abţineri.

Prin modificarea Legii contabilităţii 82/1991, conform propunerii legislative, se înlocuiesc obligaţiile privind arhivarea documentelor financiar-contabile ale unei societăţi timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de 5 ani, prin adaptarea la prevederile pentru infracţiunile economico-financiare din Codului penal.

„Statele de salarii emise după intrarea în vigoare a OG 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale, sau are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate la Agenda Naţională de Administrate Fiscală, se păstrează timp de 5 ani (…) Prin ordin al ministrului Finanţelor se vor registrele de contabilitate, documentele justificative, inclusiv cele referitoare la statele de salarii şi documentele conexe acestora, care se păstrează timp de 5 ani”, se arată în propunerea legislativă, amendată de Senat.

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, iniţiată de un grup de parlamentari preponderent de la USR, „obligativitatea arhivării statelor de salarii pentru o perioadă de 50 de ani este nemotivată şi de natură să aducă costuri suplimentare nejustifîcate pentru arhivarea documentelor financiar-contabile de către societăţi, atât pentru cele care îşi desfăşoară activitatea, cât şi pentru cele radiate, impunându-se adaptarea legislaţiei la contextul practic”.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES