Cererile de soluționare a unui conflict de muncă vor fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, prevede un proiect legislativ de modificare a Codului Muncii adoptat de Senat.

De ce este important: În prezent, Codul Muncii prevede că solicitiările de soluționare a unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

De asemenea important: În același timp, Legea dialogului social stabilește că solicitările formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate pot fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de  măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, dipuse de angajator.

Citește mai mult: profit.ro