Nu poţi activa pe piaţa muncii dacă nu deţii competenţe digitale actualizate continuu şi nu ne mai putem ascunde de Internet, de fintech, de soluţiile unei lumi în care nu toţi suntem nativi, a declarat, la o conferinţă de specialitate, preşedinta Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.

„Piaţa muncii este într-o continuă schimbare şi dacă educaţia antreprenorială în ansamblul ei este o soluţie demonstrată, digitalizarea oferă soluţii punctuale. Este timpul să acceptăm fenomene majore, cărora Uniunea Europeană le caută soluţii. Îmbătrânirea demografică, creşterea mediei de vârstă cu 7 ani în următorii 20, conform Rethink şi INS, sunt consecinţe grave ale unei natalităţi scăzute la nivel global. Nu poţi activa pe piaţa muncii, dacă nu deţii competenţe digitale actualizate continuu. Vârsta medie va fi de 49 de ani în 2050 şi asta spune tot. Nu ne mai putem ascunde de internet, de fintech, de soluţiile unei lumi în care nu toţi suntem nativi. Transformarea digitală reprezintă un proces continuu, cu obiective flexibile, care se pot adapta, schimba, modifica sau elimina, în funcţie de o multitudine de factori printre care inovaţiile tehnologice, situaţiile de criză, dezvoltarea economică, atât la nivelul iniţiativei private, cât şi la cel al administraţiei publice. Implementarea unor instrumente digitale reduce costurile organizaţiilor pe termen lung, iar resursele economisite pot fi investite pentru dezvoltarea companiilor, dar şi pentru dezvoltarea resurselor umane şi o să spunem direct, la nivelul individului”, a spus Chiriac, în cadrul conferinţei naţionale „#ITforENERGY – Zilele Smart Industry – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT”, organizată la Aiud.

Evenimentul de specialitate, organizat de Federaţia Patronală Petrol şi Gaze şi Patronatul Femeilor Antreprenor – membru fondator al Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin, a fost o oportunitate pentru antreprenori, reprezentanţi ai administraţiei publice şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, preşedinţi de asociaţii şi organizaţii să dezbată şi să găsească soluţii ale problemelor critice pentru promovarea unei abordări eficiente a digitalizării în România.

De asemenea, digitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) a fost o temă amplu dezbătută, în schimbul de idei şi bune practici fiind punctată importanţa strategică.

„Consider că în era digitalizării şi a eficienţei energetice este esenţial să explorăm noi soluţii şi inovaţii pentru a îmbunătăţi modul în care utilizăm resursele energetice. Prin intermediul tehnologiei putem optimiza procesele industriale, putem dezvolta sisteme inteligente de monitorizare şi control al energiei şi putem contribui la reducerea amprentei de carbon”, a spus, la rândul său, Marius Poşa, subsecretar de stat la Ministerul Digitalizării.

Proiectul #ITforENERGY este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cu obiectivul de a promova ocuparea sustenabilă şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă. De asemenea, prioritatea de investiţii se referă la îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite. AGERPRES