Mai mult de 17,6% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani nu lucrează și nici nu urmează studii sau cursuri de formare, potrivit unor date Eurostat aferente anului 2020.

Eurostat a analizat evoluția participării tinerilor pe piața forței de muncă în 2020, iar cele mai recente rezultate ale sondajului forței de muncă din UE arată că, în urma unei tendințe de scădere a ponderii tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional din 2013, anul 2020 a înregistrat o tendință ascendentă.

România ocupă locul al cincilea în Uniunea Europeană în funcție de ponderea tinerilor neangajați care nu sunt înscriși la nicio formă de învățământ, cu un procent de 20,2%. Procentul a crescut anul trecut, revenind peste 20%, după ce coborâse la 19,4% în 2019.

Proporția tinerilor cu vârste cuprinse între 20-24 de ani, neangajați și neînscriși la nici o forma de învățământ, a rămas sistematic mai mică decât ratele corespunzătoare pentru persoanele cu vârste cuprinse între 25-29 și 30-34 de ani în cursul întregii perioade 2008-2020.

Când vorbim de ponderea tinerilor (cu vârste cuprinse între 20-34 de ani) care nici nu studiază, nici nu lucrează, diferențele pe sexe sunt sminificative: 11,7% bărbați și 29,2% femei.

La nivelul UE, aproximatv 17,6% din tinerii cu vârsta de 20-34 de ani nu sunt angajați sau înscriși la forme de învățământ. Procentul tinerilor bărbați în această situație este de 13,8%, iar al tinerelor, de 21,5%.

Cele mai mari ponderi ale tinerilor de 20-34 care nu lucrează și nu studiază sunt în Italia (29,4%) și Grecia (25,9%), iar locul al treilea este ocupat de Spania (22,3%), urmată de Bulgaria ( 21,8%). Cele mai mici procente sunt în Olanda și Suedia (sub 10%).

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210714-2