Salariul constituie unul dintre elementele contractului individual de muncă, prevăzut la art. 17 alin. (3) lit. k) din Codul muncii. Și cum contractul de muncă nu poate fi modificat decât cu acordul părților (art. 41, alin. 1)), rezultă că și salariul se supune acestei reguli. Ca urmare, orice modificare a lui (și mai ales micșorarea) nu se poate face în mod unilateral, ci doar prin acordul părților, prin semnarea unui act adițional. Există însă și excepții.

Una dintre excepții are legătură cu evaluarea periodică a salariatului. Astfel, deși evaluarea în sine nu poate duce la modificarea unilaterală a salariului (la finele evaluării periodice, salariații vor continua să aibă același salariu ca și anterior), se poate umbla la componenta variabilă a acestuia.

Apoi, altă situație: dacă salariatul desfășoară o activitate apreciată ca nesatisfăcătoare cu prilejul evaluării periodice, el va putea fi concediat pentru necorespundere profesională. Și, ca alternativă la concediere, i se poate propune trecerea pe un alt loc de muncă, în condițiile art. 64 din Codul muncii. Iar dacă acceptă, se va realiza modificarea atât a locului de muncă, cât și a salariului, corespunzător noii poziții.

Citește mai mult: manager.ro